Hjem

InformasjonSikkerhetslederliste 2019

Listen skal også være tilgjengelig på klubbens Facbook-side

Link til liste: Liste 2019


08.04.2019


Treningstider:

Tirsdag kl. 09:00-21:00 Organisert trening fra 17:00-20:00

Onsdag kl. 09:00-21:00

Torsdag kl. 09:00-21:00 Organisert trening fra 17:00-20:00

Lørdag kl. 09:00-18:00 Organisert trening fra 11:00-15:00

Søndag kl. 12:00-16:00


For info om organiserte treninger, se sikkerhetslederliste.


Trening utenom organiserte tider MÅ skrives på klubbens facebookside og krever egen sikkerhetsleder!


Baneleie:


100 kr pr. dag. Prisen er lik for voksne og barn.


Baneleie kan vippses til 114056 eller innbetales til kontonr. 3910 45 23297. Innbetalinger merkes med baneleie og navn på fører. Kvittering på mobil fremvises til sikkerhetsleder ved innskriving.


HUSK MEDLEMSKAP OG LISENS!


Kontaktinformasjon: Kåre Sæther. Leder

Tlf: 91361117

E-post: post@kmck.no


For øvrig info og innmelding, besøk vår nettside www.kmck.no

19.11.2015


E-basert lisens teorikurs


NMF innfører nå et e-læringsbasert teorikurs for alle som skal ta lisenskurs. Dette kurset er felles for alle grener innen båt, motorsykkel og snøscooter. Kurset erstatter ikke grenvis teoretisk og praktisk opplæring, men vil sikre at alle har nødvendig teoretisk plattform for å kjenne til de lover, regler og verdier som vår idrettsvirksomhet bygger på.

Etter gjennomført kurs foregår den resterende opplæringen i en klubb. Kurset ligger fritt tilgjengelig på nett, og det er gratis å gjennomføre det. Man må imidlertid være registrert i NIF, da det krever pålogging med den samme identiteten som man har i «Min idrett».

Kurset er obligatorisk for:

-Alle som skal søke om utøverlisens fra det året de fyller 13 år, også de som tidligere har hatt barnelisens.

-Minst en foresatt (forelder eller verge) for barn i alderen 5 til 12 år.


Kurset anbefales for:

-Alle som skal være ansvarshavende for barn og ungdom i alderen 5 – 16 år under trening og konkurranser. For ansvarshavende krever reglene at disse skal kjenne til innholdet i dette kurset ved enten å selv ha utøver- eller funksjonærlisens, ha gjennomført kurset eller å skrive under på at man kjenner til det faglige innholdet som kurset dekker.

-Foresatte for ungdom fra 13 år som skal ta lisens for første gang.

-Personer som skal ta sikkerhetslederkurs.


Ordningen settes i drift umiddelbart, men det blir en liten overgangsperiode før alle greninstruktører er på plass. I den perioden vil også opplæring med lisenskurslærere bli godtatt. Fra 2015 er det ikke krav til lisenskurs teori før det året man fyller 13. Man må imidlertid ha praktisk opplæring allerede fra man er fem år. Det blir opp til greninstruktøren å vurdere hver enkelt når det gjelder å ha oppnådd de praktiske ferdigheter som kreves for å søke om barnelisens eller ordinære lisenser beregnet på de fra 13 år og opp. Søknadsskjemaet for lisens inneholder noen punkter som greninstruktør må signere på at man har vært gjennom og/eller behersker.

17.05.2015


Medlemskap og lisenser


Vi har lagt tilgjengelig brukerveiledninger på "Min idrett" .

Medlemskontigenten skal betales i "Min idrett" og ikke direkte til klubbens konto!Det også mulighet for å kjøpe årskort baneleie Sødalen  på "Min Idrett" for den som ønsker det.  For den som heller vil betale for hver trening kontant , er det bare å ignorere betalingskravet i "Min Idrett".

For den som er medlem i en annen klubb, men kjører så mye på banen i Sødalen at de ønsker å kjøpe årskort, kan det ordnes som beskrevet  på siden "Baneleie".


Den som ønsker å bli medlem i Kristiansund Motocrossklubb kan ordne dette  som beskrevet på "Bli medlem"


Ønsker du å stå som støttemedlem i klubben, altså støtte klubben økonomisk med kr. 300,-, uten noen annen form for forpliktelser, kan dette gjøres som beskrevet i "Bli støttemedlem"


Lisensinformasjon: 


Lisens kan du ordne med når medlemskap i en klubb er registrert .  For å  løse lisens se Lisens


KMCK administrerer kun klubbmedlemskap og treningsavgift. Lisenser ordnes av utøver mot NMF i SAS. Så lenge utøver er registrert som medlem i en klubb og har betalt medlemskap, skal en kunne kjøpe lisens på : sas.nmfsport.no Hvis dette fortsatt ikke lar seg gjøre kontaktes NMF på E-post ved å følge vedlagt oppskrift på:  Feilsøking  NMF

09.01.2015


NMF har gått over til nytt IT og lisenssystem for 2015.

Dvs. at det systemet/medlemsregisteret som KMCK har brukt til nå, + fakturering av medlemskapet til medlemmene ikke kommer til å gå via NMF noe mer.

Det er idrettens medlemssystem som nå kommer til å benyttes framover.


Hva betyr det for deg som Utøver og Medlem?


Som medlem kan du nå selv ajourføre informasjon om adresse, telefonnummer og e-post i Min Idrett. Endringene du gjør der vil brukes av motorsporten og eventuelle andre idretter som bruker NIF sine løsninger. Konkurranser og lisenser håndteres i NMFs eget system SAS.


KMCK ønsker  at klubbens medlemmer  går inn på "Min Idrett" og kontrollerer at riktig informasjon  står på den enkelte.

Se mere informasjon og pålogging  "Min Idrett"


Det vil først etter klubbens årsmøte bli mulighet til betalingstjenester  online,

i forhold til klubbmedlemskap og  lisens.  Klubben vil informere om dette såsnart det er klart.

5.05.2014


Informasjon om ATV-kjøring på motocrossbanen i Sødalen:


På styremøte 5.mai ble det besluttet at det inntil videre ikke skal foregå ATV-kjøring på vårt baneanlegg.

25.01.2016


Nøkkelinformasjon:


Medlemskontigent for 2016:

Junior medlemskap fra 5 år til og med 12 år: kr. 400,-

Junior medlemskap fra 13 år til og med 16 år: kr. 550,-

Senior medlemskap fra 16 år og oppover: kr. 550,-


Det skal ikke betales medlemskontigent til aktivitetslederen!

Medlemskontigent ordnes gjennom "Min Idrett"


Lisens: --->se linkBaneleie:

Baneleie utøver under 12år: kr.50,-

Baneleie utøver 12år+ (året en fyller 12år):kr.100,-

Dagsbaneleie skal betales kontant til aktivitetslederen.

Årskontigent baneleie:

Kontigent baneleie utøver under12år: kr.750,-

Kontigent baneleie utøver 12år+ :kr.1400,-

Kontigent baneleie betales gjennom "Min idrett". Alternativt kan den som ikke er medlem ordne dette ved å gå inn på Baneleie


Aldersgrenser ved kubikkstørrelse:

60 ccm laveffekt fra fylte 5 år.

85 ccm 2-takt eller 150ccm 4-takt har 10 årsgrense

125 ccm 2-takt  har 14 årsgrense

250ccm 4-takt har 15årsgrense.

250ccm 2-takt har 16årsgrense.

Fra du er 16 år kan du kjøre fri ccm.


Rekrutteringsykler:

Klubben har 4 sykler og kjøreutstyr som brukes til rekruttering av nye utøvere under 12år.

Utøver kan låne sykkelen tre ganger, før han må gå til egen anskaffelse av

crosser og kjøreutstyr.

Klubben leier ikke lengre ut sykler til utøvere, etter gratis prøving tre ganger.


 
 
 
 

GPS koordinater baneanlegg:

63 04'26.9"N 07 47'46.8"Ø

Copyright  © All Rights Reserved kmck

Kristiansund Motocrossklubb, Postboks 6529, FREI

E-post klubb: post@kmck.no