Info. aktivitetsleder

KMCK


Informasjon aktivitetsleder

Nyttige linker:


-Medlemskap KMCK

-Lisens E-læringskurs info

-Opplæringslisens info

-Baneleie

-Aktivitetslederliste

-Info aktivitetsleder

-Greninstruktør
Rekruttering av nye utøvere og utlån av klubbens sykler:

Før en utøver kan prøve sykkel på banen må lisens og medlemskap i klubb være ordnet.


Vakthavende aktivitetsleder skal  kontrollerer at  utøveren har alle papirer i orden, før  kjøringen kan starte. Se forøvrig også presentasjonen  "Aktivitets/sikkerhetsleders oppgaver" , "Nøkkelinformasjon" og  "Aktivitetslederliste"

 

For nybegynnere er det to typer lisenser som gjelder. Det er opplæringslisens 5-12år og opplæringslisens 13år--->, tidligere kalt barnelisens og rekrutteringslisens.


Opplæringslisensene er gyldig ut kalenderåret den er kjøpt for utøvere fra året de fyller 9 år, og må forstås som en  engangslisens. Den gjelder kun for trening og ikke for konkurransekjøring.


Medlemsskap i klubben kjøpes på minidrett.nif.no

Opplæringslisensene kjøpes på  sas.nmfsport.no

 

Medlemskontigenten skal betales i "Min idrett" og ikke direkte til klubbens konto!

 

Hvis det ikke ligger fakturakrav i kassen på "min idrett" under din bruker, kontakt  webmaster@kmck.no - hvis du ikke finner ut av det.

 

I tillegg er det også mulighet for å kjøpe årskort baneleie Sødalen  på "Min Idrett" for den som ønsker det.  For den som heller vil betale for hver trening kontant , er det bare å ignorere betalingskravet i "Min Idrett".

For den som er medlem i en annen klubb, men kjører så mye på banen i Sødalen at de ønsker å kjøpe årskort, kan det ordnes som beskrevet  på siden "Baneleie".Medlemsskap:

 

Den som ønsker å bli medlem i Kristiansund Motocrossklubb kan ordne dette  som beskrevet på "Bli medlem". En registrere seg ipå "Min Idrett" og søker om medlemsskap i KMCK.

 

Ønsker du å stå som støttemedlem i klubben, altså støtte klubben økonomisk med kr. 300,-, uten noen annen form for forpliktelser, kan dette gjøres som beskrevet i "Bli støttemedlem"Medlemskontigent er pr. 2016:


Junior medlemskap fra 5 år til og med 12 år: kr. 400,-

Junior medlemskap fra 13 år til og med 16 år: kr. 550,-

Senior medlemskap fra 16 år og oppover: kr. 550,-

Foresattes kontigent inngår i utøvers kontigent.


Medlemskontigenten skal ikke betales til aktivitetslederen!! 

 


Lisensinformasjon: 

 

Lisens kan du ordne med når medlemskap i en klubb er registrert .  For å  løse lisens se Lisens

 

KMCK administrerer kun klubbmedlemskap og treningsavgift. Lisenser ordnes av utøver mot NMF i SAS. Så lenge utøver er registrert som medlem i en klubb og har betalt medlemskap, skal en kunne kjøpe lisens på : sas.nmfsport.no


For alle lisenser gjelder at en også må være medlem i motocrossklubben for at lisensen skal være gyldig (mhp. forsikringer med mer)Rekrutteringssyklene:


Nye som kommer for å prøve sykkel, har førsteprioritet på prøving.

Sykkel og utstyr kan lånes 3 ganger kostnadsfritt.

 

Når en utøver har lånt sykkel tre ganger, bør en kunne vite litt mer om dette er en idrett en vil fortsette med.

 

Hvis så er tilfelle bør en skaffe seg nødvendig utstyr og sykkel selv.


Skitne klær tas med til vask av vakthavende aktivitetsleder. Våte klær og sko tas med til tørk.


Tidligere ordning med at utøvere kunne leie klubbens sykler utgår. Dette er pga merarbeid for aktivitetslederen samt store vedlikeholdskostnader.Baneleie Sødalen:


Dagsbaneleie skal betales kontant til aktivitetslederen:

 

-Baneleie utøver under 12år: kr.50,-

-Baneleie utøver 12år+ (året en fyller 12år):kr.100,-


Betaling årskontigent:


-Kontigent baneleie utøver under12år: kr.750,-

-Kontigent baneleie utøver 12år+ :kr.1400,-

Årskontigent skal ikke betales til aktivitetslederen, men ordnes via "Min Idrett" hvis du er medlem i klubben. Alternativt kan den som er medlem i annen klubb løse dette ved å følge anvisningen på : BaneleieKontanter som aktivitetslederen har mottatt for dagsbaneleie skal etter endt aktivitetslederuke betales til klubbens konto, med referanse til baneleie.

Kristiansund Motocrossklubb, Postboks 85, 6529 FREI.

Kto.nr.: 3910 45 23297


 

Aldersgrenser:

Kjøreutstyr og tekniske krav til sykkel:


Minimumskrav til utstyr:

Hjelm (pass på at den sitter godt og er av god kvalitet). Alpinhjelm som er CE merket kan benyttes for de som er under 9 år .

Støvler (må gå godt over anklene og være av stivt materiale ala skinn eller lignende)

Hansker (kjørehansker anbefales, men arbeidshansker kan godtas den første tiden)

Punktene her gjelder motocross og ATV:

Brynje (rygg, skulder og bryst beskytter)

Knebeskyttere

Briller

Når det gjelder kjøreutstyr så skal det vises skjønn. Helt nybegynnere kan bruke utstyr som ikke tillates for mer erfarne utøvere og utøvere som har opparbeidet seg et høyre ferdighetsnivåTeknisk tilstand til sykkel:

Crossykkelen skal være i teknisk god stand.  Ved mangler på bremser, dempere, hjul osv, kan aktivitetsleder nekte utøver å kjøre sykkelen på banen.Kjørereglement Sødalen:


Regelverk ved bruk av banen til Kristiansund Motocross klubb


1.    På søndager og helligdager er banen stengt.


2.    Kjøring i depotområdet er forbudt.


3.    Kjøring forbudt utenfor merket løype.


4.    Ved stans, kom raskest mulig ut av banen.


5.    Gult flagg som holdes ut i ro betyr ; senk farten, en hindring er i banen.


6.    Alle kjørerne skal ha nødvendig verneutstyr.


7.    Beskjeder fra banemannskap skal følges! Banemannskapet kan bortvise kjørere                                                                                                                                                                                      ved gjentatte eller flere brudd på regelverket.


8.    Unødvendig ferdsel eller vedlikehold på banen under kjøring, skal ikke                          forekomme.


Copyright  © All Rights Reserved kmck

Kristiansund Motocrossklubb, Postboks 6529, FREI

E-post klubb: post@kmck.no