NMSK


Nordmøre Motorsportklubb

Organisasjonsnr.: 983258182

Konto nummer: 3930.23.52570

Postboks 85

6529 FREI


Klubben er en "paraply-klubb" for all motorsport samlet i Sødalen, og skal således arbeide for felles mål i klubbenes interesse.


-Vedtekter


Leder:

Jim Bjerkelund

mob:  971 73 299

E-post: jimbj@online.no

 

Følgende klubbrepresentanter valgt inn i NMSK-styret for 2016:

 

Trial:

Stian Bergseth

Helge Gundersen

Vara:Arve BergsetKMCK:

Jim Bjerkelund

Vidar Trøan

Vara: Elizabeth bjerkelund
Styreverv i NMSK 2016:


Leder: Jim bjerkelund

Nestleder: Stian N.Bergseth

Sekretær: Vidar Trøan

Kasserer: Øyvind Vågen