Klubbens utlånsykler

KMCK


Rekruttering av nye utøvere og utlån av klubbens syklerKristiansund Motocrossklubb har pr.i dag 4 rekrutteringssykler for utøvere opp til 12 år:


      -Honda CRF50

      -Honda CRF80

      -Suzuki DR-Z110

      -Yamaha PW80


Før en utøver kan prøve sykkel på banen må lisens og medlemskap i klubb være ordnet.

 

Klubben har to typer lisenser som kan skrives ut av aktivitetsleder. Det er barnelisens som gjelder fra barnet er 5 år og ut det året det fyller 8 år.

Fra det kalenderåret barnet fyller 9 år, må utøver inneha barnelisens 9 – 12 år, som er et eget godkjent kurs.

Rekrutteringslisens er en engangslisens som gjelder kun et kalenderår. Den gjelder kun for trening og ikke for konkurransekjøring.

For alle lisenser gjelder at en også må være medlem i motocrossklubben for at lisensen skal være gyldig (mhp. forsikringer med mer)


Barnelisens 5-8 år koster kr. 160,- pr utøver.

Rekrutteringslisens koster kr. 360,- I begge tilfeller betales lisensen kontant ved utstedelse.

Aktivitetsleder som tar imot pengene overfører penger til klubbens

konto 3910 45 23297 så snart som mulig, med referanse til hva innbetalinge gjelder.


Lisensen har 3 ark. Hvit del skal utøveren ha. Rosa del sendes til NMF for registrering, mens gul del legges i pengeskrinet i brakka. Når barnelisensen er registrert hos NMF, vil utøveren få tilsendt lisens automatisk påfølgende år fra forbundet.Nye utøvere som kommer for å prøve sykkel, har førsteprioritet på prøving.

Sykkel og utstyr kan lånes 3 ganger kostnadsfritt.

 

Når en utøver har lånt sykkel tre ganger, bør en kunne vite litt mer om dette er en idrett en vil fortsette med.

 

Hvis så er tilfelle bør en skaffe seg nødvendig utstyr og sykkel selv.


Skitne klær tas med til vask av vakthavende aktivitetsleder. Våte klær og sko tas med til tørk.


Tidligere ordning med at en kunne leie sykkel hos klubben utgår. Årsaken til dette er påg merarbeid for aktoivitetslederen samt store vedlikeholdsutgifter på syklene.


Alle innbetalinger utføres så snart som mulig med referanse til f.eks lån av utstyr/ lisens etc,  til Kristiansund Motocrossklubb, Postboks 85, 6529 FREI.

Kto.nr.: 3910 45 23297


 

Innmelding av nye medlemmer

Det ligger innmeldingsskjema i permen i brakka, og på klubbens nettside.

Dette fylles ut og sendes til webmaster@kmck.no.  Nytt medlem blir da registrert i NMF sin medlemsdatabase og innbetalingsgiro med medlemskort sendes  på E-post.


Medlemskontigent er pr. 2014:


Junior medlemskap fra 5 år til og med 12 år: kr. 250,-

Junior medlemskap fra 13 år til og med 16 år: kr. 400,-

Senior medlemskap fra 16 år og oppover: kr. 400,-

Foreldre/foresatte: kr. 150,-
Aldersgrenser

I motocross kan du kjøre inntil 60 ccm laveffekt fra fylte 5 år. Det året du fyller 10 år kan du kjøre inntil 85 ccm. Inntil 125 ccm kan du kjøre fra det året du fyller 14 år. Fra du er 16 år kan du kjøre fri ccm. Teknisk utvalg i motorsportforbundet kan også seriegodkjenne barnemotorsykler med høyere kubikkstørrelse, under forutsetning at syklene er beregnet for barn og har laveffektytelse (lav Hk-ytelse) som passer størrelse og individuelle ferdighetsnivå.Minimumskrav til utstyr

Hjelm (pass på at den sitter godt og er av god kvalitet). Alpinhjelm som er CE merket kan benyttes for de som er under 9 år .

Støvler (må gå godt over anklene og være av stivt materiale ala skinn eller lignende)

Hansker (kjørehansker anbefales, men arbeidshansker kan godtas den første tiden)

Punktene her gjelder motocross og ATV:

Brynje (rygg, skulder og bryst beskytter)

Knebeskyttere

Briller

Når det gjelder kjøreutstyr så skal det vises skjønn. Helt nybegynnere kan bruke utstyr som ikke tillates for mer erfarne utøvere og utøvere som har opparbeidet seg et høyre ferdighetsnivåTeknisk tilstand til sykkel

Crossykkelen skal være i teknisk god stand.  Ved mangler på bremser, dempere, hjul osv, kan aktivitetsleder nekte utøver å kjøre sykkelen på banen.


Copyright  © All Rights Reserved kmck

Kristiansund Motocrossklubb, Postboks 6529, FREI

E-post klubb: post@kmck.no