Greninstruktør

KMCK


Greninstruktør


Greninstruktørene skal i stor grad gjøre det samme som lisenskurslærere har gjort tidligere, men de slipper å undervise i en del emner som gjelder all virksomhet i NMF. Det er nå lagt inn i det nettbaserte kurset. Videre er den grenvise instruksjonen gjort mere fleksibel. En greninstruktør skal nå attestere på en del ferdigheter hos den som søker lisens. Om disse ferdigheter er ervervet individuelt eller i et kurs med flere deltakere er det opp til instruktøren å bestemme. Det gjør det også mye enklere for en instruktør å gjennomføre individuell instruksjon for søkere som skal utvide eksisterende lisens til flere grener. Vi har utarbeidet et veiledningshefte til hjelp når det gjelder vurdering av ferdigheter.


Det er altså kun de som er registrerte greninstruktører som kan attestere på lisenssøknadskjemaet, og som vi derfor forutsetter har sikret seg at vedkommende har de ferdigheter som kreves.


Krav til den som ønsker å bli greninstruktør:

For nye søkere må det fremlegges noe dokumentasjon på kompetanse, men dere som allerede er godkjente lisenskurslærere vil bli godkjent for de grener dere allerede er lærere på uten at kompetansen må dokumenteres på nytt. Hvis dere samtidig ønsker å søke om flere grener, så må dere beskrive hvorfor dere mener dere er kvalifisert for de grenene.


Vedlagt finner dere søknadsskjema for å bli greninstruktør, veiledningsheftet. Det er viktig at dere bruker skjemaet når dere skal søke om godkjenning.


Med bakgrunn som aktivitetsleder med en viss erfaring, kan en søke om å bli greninstruktør.  Hvis søker innehar liseskurs fra før behøves det ikke å ta E-læringskurs, men fyll ut søknad for greninstruktør og send det inn til NMF.


Hvis du er aktivitetsleder men ikke har E-læringskurset, kan det gjøres ved å følge oppskriften under:


1. Åpne kurs.idrett.no

2. Logg på med ditt brukernavn og passord (samme som i "minidrett")

3. klikk på arkfane "særforbund"

4. klikk på  motorsportforbundet

5. Klikk på kurset ....

 

Vær nøye med oppdatering av profil slik det står i innledningen av kurset, ellers kan det bli problemer når dere skal skrive ut kursbeviset.Aldersgrenser:

Kjøreutstyr og tekniske krav til sykkel:


Minimumskrav til utstyr:

Hjelm (pass på at den sitter godt og er av god kvalitet). Alpinhjelm som er CE merket kan benyttes for de som er under 9 år .

Støvler (må gå godt over anklene og være av stivt materiale ala skinn eller lignende)

Hansker (kjørehansker anbefales, men arbeidshansker kan godtas den første tiden)

Punktene her gjelder motocross og ATV:

Brynje (rygg, skulder og bryst beskytter)

Knebeskyttere

Briller

Når det gjelder kjøreutstyr så skal det vises skjønn. Helt nybegynnere kan bruke utstyr som ikke tillates for mer erfarne utøvere og utøvere som har opparbeidet seg et høyre ferdighetsnivåTeknisk tilstand til sykkel:

Crossykkelen skal være i teknisk god stand.  Ved mangler på bremser, dempere, hjul osv, kan aktivitetsleder nekte utøver å kjøre sykkelen på banen.Kjørereglement Sødalen:


Regelverk ved bruk av banen til Kristiansund Motocross klubb


1.    På søndager og helligdager er banen stengt.


2.    Kjøring i depotområdet er forbudt.


3.    Kjøring forbudt utenfor merket løype.


4.    Ved stans, kom raskest mulig ut av banen.


5.    Gult flagg som holdes ut i ro betyr ; senk farten, en hindring er i banen.


6.    Alle kjørerne skal ha nødvendig verneutstyr.


7.    Beskjeder fra banemannskap skal følges! Banemannskapet kan bortvise kjørere                                                                                                                                                                                      ved gjentatte eller flere brudd på regelverket.


8.    Unødvendig ferdsel eller vedlikehold på banen under kjøring, skal ikke                          forekomme.


Copyright  © All Rights Reserved kmck

Kristiansund Motocrossklubb, Postboks 6529, FREI

E-post klubb: post@kmck.no