Sponsor


Kristiansund MotoCrossklubb har utarbeidet  et såkalt sponsorbrev som kan brukes mot næringsliv eller andre som ønsker å støtte klubben.


Alle medlemmer står fritt til å laste ned dokumentet og bruke det for å kunne få til en sponsoravtale.

Men det er viktig å merke seg at det enkelte medlem ikke kan signere en avtale eller kontrakt på vegne av klubben.


Alle avtaler skal godkjennes av styret og signeres av  klubbleder eller den som er bemyndiget til å gjøre det.


Sponsorbrevet  finner du her :  ------> Sponsor

Copyright  © All Rights Reserved kmck

Kristiansund Motocrossklubb, Postboks 6529, FREI

E-post klubb: post@kmck.no