NMSK

 

Nordmøre Motorsportklubb

Organisasjonsnr.: 983258182

Konto nummer: 3930.23.52570

Postboks 85

6529 FREI

 

Klubben er en "paraply-klubb" for all motorsport samlet i Sødalen, og skal således arbeide for felles mål i klubbenes interesse.

 

-Vedtekter

 

Leder:

Jim Bjerkelund

mob: 971 73 299

E-post: jimbj@online.no

Følgende klubbrepresentanter valgt inn i NMSK-styret for 2016:

Trial:

Stian Bergseth

Helge Gundersen

Vara:Arve Bergset

 

 

KMCK:

Jim Bjerkelund

Vidar Trøan

Vara: Elizabeth bjerkelund

 

 

 

Styreverv i NMSK 2016:

 

Leder: Jim bjerkelund

Nestleder: Stian N.Bergseth

Sekretær: Vidar Trøan

Kasserer: Øyvind Vågen