Søknadskjema greninstruktør

 

KMCK

 

Greninstruktør søknadsskjema

Aldersgrenser:

Kjøreutstyr og tekniske krav til sykkel:

 

Minimumskrav til utstyr:

Hjelm (pass på at den sitter godt og er av god kvalitet). Alpinhjelm som er CE merket kan benyttes for de som er under 9 år .

Støvler (må gå godt over anklene og være av stivt materiale ala skinn eller lignende)

Hansker (kjørehansker anbefales, men arbeidshansker kan godtas den første tiden)

Punktene her gjelder motocross og ATV:

Brynje (rygg, skulder og bryst beskytter)

Knebeskyttere

Briller

Når det gjelder kjøreutstyr så skal det vises skjønn. Helt nybegynnere kan bruke utstyr som ikke tillates for mer erfarne utøvere og utøvere som har opparbeidet seg et høyre ferdighetsnivå

 

 

Teknisk tilstand til sykkel:

Crossykkelen skal være i teknisk god stand. Ved mangler på bremser, dempere, hjul osv, kan aktivitetsleder nekte utøver å kjøre sykkelen på banen.

 

 

Kjørereglement Sødalen:

 

Regelverk ved bruk av banen til Kristiansund Motocross klubb

 

1. På søndager og helligdager er banen stengt.

 

2. Kjøring i depotområdet er forbudt.

 

3. Kjøring forbudt utenfor merket løype.

 

4. Ved stans, kom raskest mulig ut av banen.

 

5. Gult flagg som holdes ut i ro betyr ; senk farten, en hindring er i banen.

 

6. Alle kjørerne skal ha nødvendig verneutstyr.

 

7. Beskjeder fra banemannskap skal følges! Banemannskapet kan bortvise kjørere ved gjentatte eller flere brudd på regelverket.

 

8. Unødvendig ferdsel eller vedlikehold på banen under kjøring, skal ikke forekomme.

 

Copyright © All Rights Reserved kmck

Kristiansund Motocrossklubb, Postboks 6529, FREI

E-post klubb: post@kmck.no